Welkom!

Wij verwelkomen nieuwe leden graag! Wilt u lid worden van onze vrouwen vereniging, meld u zich dan aan door middel van dit inschrijfformulier. U ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw inschrijving.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 49,50 per jaar, plus eventueel een vrijwillige bijdrage voor het Jacobafonds van €0,45 en € 0,25 voor internationaal werk. Daar komen eventueel de kosten bij indien u deel wenst te nemen aan de diverse clubjes waarvoor een extra (kleine) bijdrage gevraagd wordt. Het lidmaatschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Eens per jaar ontvangt u een factuur. Deze dient uiterlijk 28 Februari te worden voldaan.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk en uiterlijk 15 November geschieden.

Inschrijven