Activiteiten

Binnen onze vereniging bieden wij velen activiteiten aan waaraan u als lid deel kunt nemen. Niets is echter verplicht. De activiteiten die wij momenteel aanbieden zijn: Crea/breiclub, Doe-avond, Engelse conversatie, Film avond, Klaverjassen, Koffieklets, Lezingen, Literatuurclub, Modeshow, Mensendieck, Museumclub, Nederlandse boekenkring, Nordic walking, Samen eten…? Ja, gezellig!, Toneelclub, Tuinclub, Wandelen en Zwemmen.

Kosten

 • De kosten voor het lidmaatschap bedragen in 2017 €49,50 voor een jaar. Bij instap later in het jaar wordt de contributie naar rato berekend.
 • Bent u al lid bij een andere afdeling van de NVVH? Dan betaald u €23,50 per jaar.
 • Naast uw contributie betaald u (eventueel) een vrijwillige bijdrage van €0,45 voor het Jacobafonds en €0,25 voor internationaal werk.

Voor een aantal clubs worden extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten betaald u dus alleen wanneer u zich opgeeft hiervoor.

 • Filmavond: €3,00 per avond
 • Klaverjassen: €3,00 per middag
 • Literatuurclub: €22,00 per jaar voor 4 bijeenkomsten
 • Mensendieck: €135,00 voor 15 lessen
 • Tuinclub: €2,50 per jaar (voor attentie gastvrouw)

Wanneer u zich beschikbaar stelt om te rijden met uw auto naar uitstapjes, dan ontvangt u hiervoor €0,25 per gereden kilometer (per auto).

Extra informatie

 • Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December. Wordt u gedurende het lidmaatschapsjaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend.
 • Alle leden ontvangen 9 keer per jaar het maandbericht en 6 keer het landelijke blad “Denken en Doen".
 • Leden die ook lid zijn van een andere afdeling (regio) ontvangen ook ons maandbericht en kunnen -na overleg- deelnemen aan onze activiteiten.
 • Betaling van de contributie dient te worden voldaan na ontvangst van de factuur en uiterlijk op 28 Februari. De contributie kan gestort worden op rekeningnummer NL11INGB0002309586 t.n.v. NVVH afd. Muiderberg onder vermelding van “contributie", gevolgd door uw lidcode.
 • De ledenadministratie wordt uitgevoerd door Betty van Sloten. Zij is te bereiken op 0294-264823 of op bestuur@vrouwennetwerkmuiderberg.nl.

Halen en brengen

Wilt u graag een bijeenkomst van onze vereniging bijwonen maar niet in staat om op eigen gelegenheid te komen? Dan kunt u gehaald en terug gebracht worden. Neemt u contact op met Bea van Rossum voor meer informatie op het maken van een afspraak. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0294-261902.

Lief en leed

Wanneer leden in uw omgeving langdurig ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen, wilt u dan onze “Lief & Leed" medewerkster Anneke Widman op de hoogte brengen? Zij verzorgt dan een bloemetje en/of een bezoekje. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0294-263101.

Jacobafonds

Dit fonds is bedoeld om een financiële handreiking te bieden aan leden die in moeilijke omstandigheden verkeren. Geheimhouding is verzekerd. Onze adviseuse Rita Schipper-Staal kan u alle gewenste inlichtingen verstrekken. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0294-263978.